Błąd
 • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character

Nasze Prace

 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace

Menu

Taneczny Lipiec PDF Drukuj Email

Taneczny lipiec to impreza integracyjna, ktra zostaa zorganizowana przez pracownikw i uczestnikw Warsztatu Terapii Zajciowej w Kocku. W tym roku odbya si po raz pierwszy na terenie WTZ w Kocku. 04 lipca 2012r. przyjechali do nas uczestnicy i mieszkacy wraz z opiekunami z nastpujcych placwek: Warsztat Terapii Zajciowej w Ostrowie Lubelskim, Warsztat Terapii Zajciowej w Stoczku ukowskim, rodowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie, rodowiskowy Dom Samopomocy w Radzyniu Podlaskim, Dom Pomocy Spoecznej w Kocku, Dom Pomocy Spoecznej w Ostrowie Lubelskim, aby wsplnie bawi si, rywalizowa i integrowa si przy dwikach muzyki.

Imprez rozpocza Kierownik WTZ w Kocku Agnieszka Poarowszczyk witajc goci, kilka sw wprowadzenia powiedziaa Prezes TWK Oddzia w Kocku Pani Henryka Ciszewska, po czym imprez poprowadzi psycholog WTZ Kock Andrzej Wojtczuk.

Swoj obecnoci imprez uwietnili: Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddzia w Kocku Pani Henryka Ciszewska, Skarbnik TWK Oddzia w Kocku Pani Maria Kowalewska, Czonek Komisji Rewizyjnej TWK Oddzia w Kocku Pani Agnieszka Augustyska, Dyrektor Zespou Szk w Kocku Pani Ewa Guz.

Przedstawiciele kadej placwki wzili udzia w konkursie tanecznym. Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentowa taniec towarzyski. Obecni mogli podziwia midzy innymi takie tace jak: tango, cha ? cha, pasodoble. Wszyscy biorcy udzia byli wspaniale przygotowani pod kadym wzgldem, zarwno choreograficznym jak i doboru odpowiedniego stroju. Ogldajc wystpy konkursowe mona byo zauway zaangaowanie tancerzy oraz rado jak daje im taniec. Jury, skadajce si z pracownika kadej placwki miao twardy orzech do zgryzienia. Po dugich naradach zostay ogoszone wyniki oraz wrczone dyplomy wraz z nagrodami. I miejsce zajli uczestnicy WTZ z Ostrowa Lubelskiego, uczestnicy DS z Lubartowa zajli II miejsce, za gospodarze III. Jury wyrnio zesp ze Stoczka ukowskiego.

W czasie trwania imprezy wszyscy mogli posili si gorc kiebask z grilla i ochodzi zimnymi napojami oraz lodami.

Po konkursie wszyscy chtni mogli wzi udzia w zabawach integracyjnych, takich jak: bieg w worku, bieg z pokrywk na gowie, owienie ryb, rozwinicie papieru toaletowego.
Pogoda i nastroje podczas imprezy dopisay.

Dzikujemy nastpujcym sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe tegorocznej imprezy:
Bank Spdzielczy w Kocku, F.H. KOMA Auto Serwis, APS Pawe Szczepanowski, Sklep Wielobranowy Halina Mitura, meat Zakady Misne ukw, Zakad Piekarniczy s. c. ? Szczepaniak?, Transport Osobowy i Towarowy Micha Kucio z Kocka, ABC Papier Sp. Z o.o., ?RAJOL? Stacja Paliw w Kocku, ?ABC? Henryka Bbol, Sklep spoywczo ? przemysowy Grayna Cybul, Handel Zbigniew Wiraszka, Sklepik wielobranowy Elbieta Kusyk, Dom i Ogrd Anna Parcheta.